کاربر محترم یک حساب کاربری جهت ورود به پورتال برای شما ایجاد گردید، اطلاعات حساب کاربری به شماره همراه وارد شده ارسال می شود .