درخواست

این پورتال جهت ارتباط سریع تر و دریافت درخواست ها توسط شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) مهیا گردیده است.

ارتباطات

با تکیه بر سیستم مدیریت پکپارچه ارتباط با مشتریان، شما می‌توانید کلیه درخواست‌های خود را مشاهده و پیگیری نمایید.

خدمات

 از طریق این پورتال کلیه خدمات درخواست های آموزشی مورد نیاز در اختیار شما قرار می‌گیرد.

پشتیبانی

همواره پشتیبان شما هستیم. در صورت نیاز به هرگونه خدمات و یا بروز هرگونه سوالی با ما از این طریق در ارتباط باشید.

آرشیو نظرات

نظرسنجی